Trường hợp nào mà thành viên giao dịch không nhận lệnh của khách

Trong thị trường chứng khoán luôn gồm người bán và người mua. Họ sẽ trao đổi buôn bán cổ phiếu hay trái phiếu cho nhau. Người bán có thể gọi là thành viên giao dịch, còn người mua chính là khách hàng. Khi trao đổi mua bán thì cả hai đều có lợi. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc mua bán cũng có thể thực hiện một cách suôn sẻ. Trong một vài trường hợp, khách hàng có thể từ chối lời chào bán của thành viên giao dịch. Ngược lại, người bán cũng có thể từ chối nhận lệnh của khách hàng. Vậy tại sao thành viên giao dịch phải từ chối khách hàng? Những trường hợp nào mà thành viên giao dịch bắt buộc không nhận lệnh của khách? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề này cho bạn.

Điều kiện để trở thành viên giao dịch

Căn cứ Điều 97 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện trở thành thành viên sở giao dịch chứng khoán như sau:

– Công ty chứng khoán là thành viên bù trừ. Hoặc là thành viên lưu ký có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung. Trường hợp đăng ký trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ, công ty chứng khoán là thành viên lưu ký và được cấp phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Chứng khoán.

– Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin. Đáp ứng quy trình nghiệp vụ và nhân sự theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

– Không trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt theo quy định pháp luật.

Để trở thành thành viên giao dịch, bạn cần đáp ứng nhiều yêu cầu
Để trở thành thành viên giao dịch, bạn cần đáp ứng nhiều yêu cầu

SGDCK có các thành viên về giao dịch chính là các nhà môi giới hưởng hoa hồng. Hoặc kinh doanh chứng khoán cho chính mình tham gia giao dịch trên sàn hoặc thông qua hệ thống giao dịch đã được điện toán hoá. Công ty chứng khoán là thành viên của SGDCK phải đáp ứng các yêu cầu trở thành thành viên của SGDCK và được hưởng các quyền, cũng như nghĩa vụ do  SGDCK quy định. Chuẩn mực kinh doanh của các thành viên theo quy định do SGDCK đặt ra. Nó nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và duy trì thị trường hoạt động công bằng, hiệu quả.

Top 3 trường hợp không tiếp nhận lệnh của khách hàng

Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Theo quy định liên quan đến việc nhận, thực hiện lệnh, xác nhận kết quả giao dịch tại Điều 7 Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì bên giao dịch phải từ chối nhận lệnh của khách hàng trong trường hợp sau:

Không nhận lệnh của khách hàng khi chưa biết đầy đủ thông tin của khách
Không nhận lệnh của khách hàng khi chưa biết đầy đủ thông tin của khách

– Thứ nhất, lệnh không có đầy đủ thông tin về khách hàng, ngày giao dịch, thời gian nhận lệnh. Hay tài khoản giao dịch, mã chứng khoán phái sinh giao dịch, phương thức giao dịch, loại lệnh, khối lượng giao dịch và giá giao dịch theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

– Thứ hai, khách hàng chưa ký quỹ đầy đủ, trừ các giao dịch đối ứng.

– Thứ ba, lệnh vượt quá giới hạn lệnh theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Hoặc lệnh dẫn tới vị thế của khách hàng trên tài khoản đó vượt quá giới hạn vị thế theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trả lời