Nhà đầu tư nước ngoài có vai trò gì trong thị trường chứng khoán?

Thị trường chứng khoán đã và đang trở thành lĩnh vực đầu tư kiếm lời nhất nhì tại Việt Nam. Dù là nhà đầu tư mới hay đã tham gia vào thị trường chứng khoán từ lâu thì bắt buộc phải nắm rõ những kiến thức cơ bản. Họ phải biết cách đầu tư vào chứng khoán là điều hết sức cần thiết để đạt hiệu quả cao. Thông tin về thị trường đầu tư chứng khoán (TTĐTCK) là một yếu tố quan trọng trong quá trình đầu tư chứng khoán. Trong thị trường chứng khoán không thể bỏ qua đối tượng nhà đầu tư. Nhà đầu tư thì gồm trong nước và ngoài nước. Mỗi đối tượng sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư nước ngoài thì có liên quan đến thị trường chứng khoán như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài là những ai?

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài. Hoặc tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Họ có tên tiếng anh gọi là foreign investor. Người đầu tư nước ngoài có quyền sau:

– Thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề mà pháp luật không cấm

– Tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật được tiếp cận. Nhà đầu tư sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai. Ngoài ra, họ có thể sử dụng tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng
Các nhà đầu tư nước ngoài được đối xử bình đẳng

– Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với quy định pháp luật. Thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, ký kết hợp đồng BCC,…

– Chuyển nhượng dự án đầu tư, điều chỉnh các nội dung đầu tư. Điều chỉnh các mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, nhà đầu tư…

– Chấm dứt dự án đầu tư.

– Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

Những trường hợp cho thấy tổ chức nước ngoài liên quan đến thị trường

Ngày 30/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2021/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông tư này quy định rõ về nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, theo khoản 4, Điều 2, Thông tư số 51/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan bao gồm các tổ chức nước ngoài là người có liên quan có quan hệ với nhau theo một trong các trường hợp sau:

– Thứ nhất, các quỹ nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi cùng một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế
Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế

– Thứ hai, quỹ của quỹ hoặc các danh mục của cùng một quỹ. Hay các quỹ con (sub-fund) của cùng một quỹ, quỹ chủ đạo được tài trợ vốn từ một hoặc nhiều quỹ nguồn (master-feeder fund).

– Thứ ba, các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác nhau.

– Thứ tư, các danh mục đầu tư của cùng một quỹ đầu tư nước ngoài hoặc của cùng một nhà đầu tư nước ngoài. Kể cả trường hợp lưu ký trên các tài khoản lưu ký khác nhau.

– Thứ năm, các quỹ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có cùng một đại diện giao dịch.

Trả lời